Udgivet af Johannes Rodh, tor d. 24. dec 2020, kl. 10:36

GUDSTJENESTER I KIRKEN FREM TIL D. 3. JANUAR 2021 ER AFLYST

I OVERENSSTEMMELSE MED ANBEFALINGER FRA BISKOPPER, PROVSTEFORENINGEN, PRÆSTEFORENINGEN OG LANDSFORENINGEN AF MENIGHEDSRÅD, ER GUDSTJENESTERNE I VESTERKÆR AFLYST INDTIL 3. JANUAR.

Det er stadig muligt at kontakte vores sognepræster, hvis man ønsker personlig andagt eller én at tale med.

Isak Krab Koed Telefon 26 46 80 54 isak@km.dk

Astrid Louise Agerskov Telefon 24 25 43 21 alag@km.dk

 

--- 

Pressemeddelelse Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne kan ikke anbefale, at der holdes gudstjenester frem til den 3. januar

Pga. mutation fra England er der sidst på eftermiddagen kommet nye anbefalinger fra sundhedsstyrelsen vedrørende afholdelse af gudstjenester. Folkekirken har løbende forholdt sig til de retningslinjer, som er meldt ud fra Kirkeministeriet på baggrund af sundhedsmyndighedernes anbefalinger. Da vi først få timer før juleaften har modtaget retningslinjerne, vurderer vi, at det vil være vanskeligt at gennemføre julegudstjenesterne. 

Julen er en kirkelig højtid. Gudstjenesten er for mange et omdrejningspunkt for selve juleaften, og i mange familier et holdepunkt og en vigtig påmindelse om julebudskabet. I Folkekirken har vi glædet os og forberedt os på at afholde julegudstjenesterne på forsvarlig vis med baggrund i myndighedernes anbefalinger.

Det er derfor med stor beklagelse, at vi ikke kan anbefale at afholde gudstjenesterne i julen frem til Hellig tre Kongers søndag den 3. januar. Beslutningen kan træffes i enighed mellem menighedsrådsformanden og den præst, der har gudstjenesten. Det vil stadig være muligt at holde udendørs gudstjenester, drive-in samt virtuelle gudstjenester. Vi anbefaler, at man holder kirkerummene åbne for personlig andagt. Ser man lokalt en mulighed for at gennemføre korte andagter på de nye skærpede vilkår, kan dette naturligvis også være en mulighed. Der vil fortsat være mulighed for afholdelse af kirkelige handlinger.

Venlig hilsen

Provsteforeningen, Præsteforeningen, Landsforeningen af Menighedsråd og biskopperne

Kategorier Aktuelt