Ønsker du at ændre dit fornavn, mellemnavn eller efternavn, så skal du henvende dig på kirkekontoret. Du kan læse mere om navneændring på Familiestyrelsens hjemmeside:

Er du fødselsregistreret i Sønderjylland, skal du være opmærksom på, at du skal sende blanketten til den kommune, hvor din fødsel er registreret,

Når du henvender dig på kirkekontoret med den blanketten "Navneændring", så skal du medbringe følgende dokumenter:

Fødsels- og dåbsattest eller fødsels- og navneattest.

evt. vielsesattest

evt. navnebevis fra tidligere navneændring

Bemærk, at det koster 505,- kr (2020). at ansøge om at skifte navn. Sagsbehandlingen starter når alle blanketter, samt kvittering på indbetalt gebyr for navneændring, er afleveret.

Bemærk, at girokortet ikke kan indbetales via Netbank/Homebanking!

Der betales ikke gebyr når:

Der betales ikke gebyr ved ansøgning om navneændring, der sker i forbindelse med en vielse, hvis ansøgningen er indgivet senest 3 måneder efter vielsen, eller for børn under 18 år som følge af forældrenes navneændring.

Søges der om navneændring for flere personer, skal der betales gebyr for hver ansøger. Der skal dog kun betales ét gebyr, hvis ansøgningerne om navneændring omfatter ægtefæller, ugifte samlevende, søskende eller plejebørn under 18 år.

Læs mere på https://www.borger.dk/familie-og-boern/Navne-og-navneaendring/Navneaendring