Barnedåb

Alle børn skal, inden de fylder seks måneder, navngives med mindst et fornavn og et efternavn. Mange bliver navngivet ved en barnedåb i kirken.

Ønsker I, at jeres barn skal døbes, skal I henvende jer til kirkekontoret eller præsten i sognet, hvor I gerne vil have jeres barn døbt, for at aftale tidspunktet. Før dåben mødes forældre og præst til en samtale om dåbens forløb og betydning.

I skal vælge mindst to og højst fem faddere til jeres barn. Fadderne skal selv være døbt med den kristne dåb. I skal oplyse faddernes navne og adresser til kirkekontoret eller præsten.

Ved dåben bliver barnet medlem af folkekirken. Det er den eller dem, der har forældremyndigheden, der bestemmer, om et barn skal døbes. Dåben kan aftales med kirkens kordegn eller præst.

Når barnet er døbt, bliver dåben registreret i kirkebogen i det sogn, hvor dåben har fundet sted. Efter dåben udsteder dåbs- eller fødesognet en fødsels- og dåbsattest eller en dåbsattest.

Send sikker e-mail til kirkekontoret

Læs mere om barnedåb i folkekirken.