Det nye råd har den 21. nov. 2016 konstitueret sig som følger:

(Konstitueringen træder i kraft 1. søndag i advent den 27. november)

Menighedsrådsformand

Anne Kathrine Linnemann Axelsen

Kasserer

Annette Flak

 
Kontaktperson

Søren Andersen

 

Kirkeværge

Poul Thrysøe

Menighedsrådsmedlem

Erik Have Nielsen

 
Sognepræst (kbf)

Astrid Louise Agerskov

Sogne- og sygehuspræst

Ruth Østergaard Poulsen