I 2020 skal der være menighedsrådsvalg i hele Danmark. I hvert enkelt sogn skal der vælges et menighedsråd, som skal styre og sætte rammerne for aktiviteterne i netop deres sogn de kommende fire år. Derfor skal vi have valg i Vesterkær sogn.

 

Valgforsamlingen finder sted tirsdag d. 15. september kl. 19.00.

 

For første gang vælges menighedsrådene på en valgforsamling, hvor kandidater opstilles og vælges ved skriftlig afstemning. Menighedsrådet vælges til en periode på fire år, og det nye råd tiltræder 1. søndag i advent, d. 29. november 2020.

Valgforsamlingen er offentlig, og alle er velkomne.

Så hvis du har en idé til en til en aktivitet i Vesterkær, et forslag til gudstjenesterne, eller du bare vil være med til præge, hvordan Vesterkær Kirke skal se ud de næste fire år, så kom og vær med.

 

Forsamlingen foregår i sognesalen ved kirken på Skydebanevej 2.